Бой-бадавлат

  • Зайд            —          туҳфа, инъом ёки кўпайиш, қўшилиш. Арабча.

  • Боймурод  —         бой-бадавлат бола, улғайиб муродига етсин. Арабча, ўзбекча.

  • Махзан       —          бойлик, хазина, ғазна, ганж. Арабча.

  • Табрис         —         меърос, бойлик, ифтиҳор, улуғворлик. Арабча, форс-тожикча, татарча.


  • Жавоҳир     —         қимматбаҳо тошлар, зебу-зийнатлар эгаси, бой-бадавлат бўлсин ёки жавоҳир тошидек бебаҳо, қимматли маъносида. Арабча.


рўйҳатга қайтиш