Ростгўй, итоаткор, вафодор

  • Одил            —        ҳақгўй, адолатли, инсофли, тўғри, ҳалол, покдомон, эгриликни билмайдиган, одил. Арабча.

  • Ислом          —        ўзини Аллоҳнинг ихтиёрига топшириш, итоаткор. Исломга бўйсунган. Мўмин. мусулмон. Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) олиб келган дин номи. Арабча.

  • Садар           —       тўғрилик, адолат; муносабат, мақсад. Арабча.

  • Мусулмон   —        Ислом динига эътиқод қилувчи; ислом динига бўйсунувчи; художўй, Аллоҳнинг содиқ қули. Арабча.

  • Вафо             —        вафоли, садоқатли, содиқ, ишончли; ота-онасини қадрлайдиган, ҳурмат-иззатини ўрнига қўядиган солиҳ фарзанд. Арабча.

  • Содиқ           —        садоқатли, вафодор, ростгўй, ишончли, чин дўст. Арабча.

  • Назиф          —       покиза, озода; беғубор, бегуноҳ. Арабча.

  • Салох            —       эзгулик, яхшилик, ҳаққонийлик маъносида. Арабча.

 

рўйҳатга қайтиш