Ҳукмдор, йўл бошчи, лидер

 • Амир            —      ҳоким, ҳукмрон, йўлбошчи ёки Амр — ҳаёт, тириклик. Арабча.

 • Иброҳим    —      халқларнинг отаси. Яҳудийча.

 • Искандар   —      мард, қўрқмас, довюрак, азамат, паҳлавон, жасурларнинг сардори ёки ҳимоя қилувчи, асровчи, муҳофазакор. Буюк саракарда Искандардек бўлсин маъносида қўйилади. Юнонча, ўзбекча.

 • Сарвар       —       йўлбошчи, бошлиқ, раҳнамо, етакчи, илғор, пешқадам, сардор. Форс-тожикча.

 • Сардор       —       етакчи, раҳнамо, йўлбошчи, бошлиқ; уруғ ёки қабила бошлиғи; лашкар бошлиғи; қўмондон. Форс-тожикча.

 • Султон       —        шоҳ, ҳукмдор яъни умри узоқ бўлиб, баланд мартабалар эгаси бўлсин. Арабча.

 • Улуғбек      —        буюк ҳукмрон, буюк султон ёки бекларнинг беки. Амир Темур набираси, давлат арбоби ва олим Улуғбекдек юқори мартабали бўлсин деган ниятда ҳам қўйилади. Ўзбекча.

 • Мансур      —       ғолиб, пешқадам, саркарда, йўлбошчи, енгилмас. Арабча.

 • Отабек       —       шаҳзода, хонзода, беклар бошлиғи, еткачиси, сардори; илғор, обрў-эътиборли, насл-насабли бола. Ўзбекча.

 • Рашид        —       тўғри йўлдан юрувчи, тўғри йўл топган, камолга етган, ақлли, доно ёки қўрқмас, мард; бошлиқ, сардор. Сол: Абдурашид. Арабча.

 • Соҳиб          —       эга, ҳўжайин, дўст, ҳамдам, илму-фанда йўлбошчи, йўлдош. Асли: Соҳибиддин. Арабча.

 • Шаҳзод      —       шоҳлар наслига мансуб бола, подшоҳ ўғли, бой. Зодагон, сардор, ҳукмрон ва қироллардек савлатли, виқорли, обрў-эътиборли. Форс-тожикча.

 • Шаҳриёр    —       буюк подшоҳ, шоҳлар шоҳи, шоҳаншоҳ. Форс-тожикча.

 • Элбек          —        элнинг бошлиғи, сардори, йўлбошчиси. Ўзбекча.

 • Элдор          —       улғайиб юқори мартабалар эгаси, элнинг йўлбошчиси, раҳнамоси, ҳукмдори, етакчиси бўлсин. Ўзбекча, форс-тожикча. 

рўйҳатга қайтиш